Negatywne skutki odkryć geograficznych dla europy

Pobierz

Wpłynęły też na ich świadomość, wiedzę i kulturę.Ludność Nowego Świata, stała się dla "cywilizowanej Europy środkiem do bogacenia się.. Poznasz osiągnięcia najstarszych cywilizacji Ameryk - Azteków, Inków i Majów.. Na przestrzeni XVI w. ceny na europejskich rynkach zbytu wzrosły trzykrotnie, a w niektórych regionach nawet czterokrotnie.3 negatywne i pozytywne skutki wielkich odkryć geograficznych.. Negatywnych szczeg lnie dla cywilizacji Nowego Świata.Nov 23, 2020Negatywne skutki odkryć geograficznych: Zyski z zamorskiej ekspansji powodowały rywalizację europejskich mocarstw.. Proszę o szybką pomoc ma to na jutro pomocy.. -wywożenie do Europy .Skutki odkryć geograficznych: a) pozytywne dla Europejczyków: -powiększenie terytoriów, -nowe towary (ziemniaki, kukurydza, kakao), - Nowe rynki zbytu, -rozwój handlu, - lepsze statki, - nowe mapy.. Wzrost znaczenia Hiszpanii i Portugalii, rozwój nowych miast portowych np.: Antwerpii, Amsterdamu.. NEGATYWNE.. Pytanie brzmi: Opisz skutki odkryć geograficznych: Europa pozytywne, negatywne i Podbita ludność pozytywne, negatywne prosze tylko w punktach to pilne na jutro Opisz skutki odkryć geograficznych: Europa pozytywne, negatywne i Podbita ludność pozytywne, negatywne prosze tylko w punktach to pilne na jutroPrzydatność 85% Skutki wielkich odkryć geograficznych..

Daje 15 pkt !...Skutki odkryć geograficznych.

Daje 15 pkt !. b) pozytywne dla plemion zamieszkujących Amerykę: -poznanie koła, -handel.. Skutki wielkich odkryć geograficznych: a)dla Europy: -rozwój nauki -opanowanie dróg morskich,które stały się szlakami komunikacyjnymi -nowe gatunki roślin(kukurydza,pomidory) -rozwinięcie handlu morskiego -rewolucja cen -1513-powstanie pierwszej giełdy -sprowadzenie chorób z .umieć wskazać pozytywne i negatywne skutki odkryć geograficznych dla ludności rdzennej, jak i konkwistadorów; umieć zinterpretować tekst źródłowy "Postępowanie konkwistadorów".. Nie ma w tym nic dziwnego - zmieniły przecież wyobrażenia zachodnich Europejczyków o całym świecie..

- gospodarcze ...Skutki odkryć dla Europy .

Wyprawy morskie z XV i XVI wieku miały olbrzymi wpływ na dzieje Europy.. -niewolnicza praca Indian.. Proszę o szybką pomoc ma to na jutro pomocy.. Ożywienie handlu .Skutki: a) dla Europy: • polityczne: - podbijanie i uzależnianie ziem, - tworzenie kolonii, - rozwój niewolnictwa - podział Europy na: część zachodnią biorącą udział w odkryciach - tam rozwój handlu i przemysłu oraz część wschodnią, gdzie rozwinęło się rolnictwo, - spadek znaczenia starych dróg handlowych przez Morza Bałtyckie, Śródziemne, Czarne, a pojawienie się nowych przez Oceany: Atlantycki, Spokojny, Indyjski.Wypisz pozytywne i negatywne skutki odkryć geograficznych dla Europy i nowych odkrytych kontynętów.. Wypisz pozytywne i negatywne skutki odkryć geograficznych dla Europy i nowych odkrytych kontynętów.. Tak więc eksterminacja starożytnych cywilizacji i ich kultur jest bezsporną zbrodnią europejskich najeźdźców.Feb 9, 2022Wielkie odkrycia geograficzne - określenie odkryć geograficznych dokonanych przez europejskich żeglarzy na przełomie XV i XVI wieku, a w szczególności: opłynięcie Przylądka Dobrej Nadziei przez Bartolomeu Diasa (1488), odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (12 października 1492), a następnie jej podbój, podróż Vasco da Gamy do Indii (1498) oraz pierwsza podróż dookoła .Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE..

powstanie nowych miast i osad, negatywne.

3) Skutki: a. dla Europy: - polityczne - podbijanie i uzależnianie ziem, - tworzenie kolonii, - rozwój niewolnictwa - podział Europy na: część zachodnią biorącą udział w odkryciach - tam rozwój handlu i przemysłu oraz część wschodnią, gdzie rozwinęło się rolnictwo, - spadek znaczenia starych dróg handlowych przez Morza Bałtyckie, Śródziemne, Czarne, a pojawienie się nowych przez Oceany: Atlantycki, Spokojny, Indyjski.. I w tym właśnie miejscu należy wspomnieć o o negatywnych skutkach odkryć geograficznych.. Wyjaśnisz znaczenie pojęć - konkwistador, kolonie, plantacje.Przydatność 85% Skutki wielkich odkryć geograficznych.. Powstanie nowych, morskich szlaków handlowych.. Jednym ze skutków ekspansji portugalsko - hiszpańskiej na nowo odkrywane lądy był napływ do Europy dużej ilości kruszców, co wywołało na "starym kontynencie" rewolucję cen.. c) Negatywne dla Europejczyków: - nowe choroby, - tytońInne negatywne skutki odkryć geograficznych - regularne epidemie śmiertelnych chorób europejskich do Indian.. -śmierć wielu milionów rdzennych mieszkańców.. wprowadzenie surowych rządów, śmierć wielu Indian na choroby przywiezione przez Europejczyków i w skutek złego traktowania, zniszczenie indiańskiej kultury, wznoszenie budowli wzorowanych na .Ważnymi konsekwencjami odkryć geograficznych były pojawienie się systemu wydawania międzynarodowych kredytów niezbędnych do handlu..

Przedstawisz negatywne dokonania konkwistadorów - Corteza i Pizarra.

dla Nowego Świata: pozytywne.. -rozprzestrzenianie się języków europejskich.. -sprowadzenie przez Europejczyków śmiartelnych chorób.. Były nowoczesne papiery wartościowe: obligacje, weksle i udziały.. Silne państwa Azteków i Inków nie miały szans w.. 3) postawy Po zakończeniu lekcji uczeń powinien: nabrać przekonania, że odkrycia geograficzne miały także negatywne skutki;CELE W JĘZYKU UCZNIA: Wymienisz skutki ( pozytywne i negatywne) odkryć geograficznych.. Dla jednych stanowiła łatwy pieniądz, dla drugich natomiast tanią siłę roboczą.. Kapitalizm zastępuje feudalizm Mały obszar, szybko stał się Holandiinajbardziej rozwinięte gospodarczo państwo w Europie.Odkrycie starożytnych cywilizacji pociągnęło za sobą wpływ na kulturę i drogę społeczną Europy.. Z odkrytych lądów sprowadzano ogromne ilości złota i srebra, co w dużym stopniu przyczyniło się do późniejszego rozwoju gospodarczego Starego Kontynentu.. Tylko taki medal ma dwie strony.. Spory Europejczyków w Azji i Ameryce wpływały.. Działania konkwistadorów powodowały wyniszczenie tubylczych plemion.. Skutki wielkich odkryć geograficznych: a)dla Europy: -rozwój nauki -opanowanie dróg morskich,które stały się szlakami komunikacyjnymi -nowe gatunki roślin(kukurydza,pomidory) -rozwinięcie handlu morskiego -rewolucja cen -1513-powstanie pierwszej giełdy -sprowadzenie chorób z .. Działalność .Dla Ameryki odkrycia miały skutki: POZYTYWNE:-rozwój gospodarczy terenów Ameryki Południowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt